Gynekologicko - pôrodnícka
a ultrazvuková ambulancia • Ordinačné hodiny

 • Aktuality
  Zmena ordinačných hodín - pondelok a streda ordinujeme do 16.00hod, ostatné dni do 15.00hod.
 • Tehotenská kalkulačka:
  Dátum poslednej menzes:

  Deň:
  Mesiac:
  Rok:


   

Zaujímavé informácie
 • Čo si zobrať do pôrodnice?
  Dokumenty, osobné veci, pre dieťa..

    >>> viac  

 • Prevencia rakoviny krčka maternice /LBC/
  Najúčinnejšou ochranou proti rozvoju rakoviny krčka maternice..

    >>> viac  

 • HPV infekcie
  Nechcete dostať rakovinu krčka maternice – existuje riešenie..

    >>> viac  

 • Samovyšetrenie prsníkov
  Nezabúdajte pravidelne raz ročne absolvovať preventívnu prehliadku..

    >>> viac  

 • Antikoncepcia
  Na našej gynekologickej ambulancii poskytujeme konzultácie..

    >>> viac  

 • Klimaktérium / Menopauza
  Ženám v klimaktériu poskytujeme na našej gynekologickej ambulancii..

    >>> viac  

 • Dentálna hygiena v tehotenstve
  Viete, že zubný kaz nie je dedičný? „Dedičné“ sú len návyky..

    >>> viac  

SONO-3D/4D

Všetky uvedené ultrazvukové vyšetrenia robíme na špičkovom ultrazvuku VOLUSON S6 od firmy General Electric.

Gynekologický ultrazvuk:

 • gynekologický ultrazvuk sa vykonáva v rámci preventívneho vyšetrenia alebo pri ťažkostiach pacientky
 • jedná sa o ultrazvukové vyšetrenie maternice, vaječníkov a malej panvy s využitím dvojrozmerného ultrazvuku a Dopplerovského ultrazvuku /zhodnotenie veľkosti a tvaru maternice, vaječníkov, ich prekrvenia, posúdenie rastu folikulov vo vaječníkoch, prítomnosť cýst, tumorov .../.Prenatálny ultrazvuk /vyšetrenia hradené zdravotnou poisťovňou/

 • prvé ultrazvukové vyšetrenie vykonávame pri prvej návšteve tehotnej ženy na našej ambulancii /detekcia, lokalizácia a početnosť gravidity, hodnotí sa vitalita a veľkosť plodu, presne sa určí dĺžka trvania gravidity, termín pôrodu/
 • druhé ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva v 19. – 22. týždni tehotenstva. Jedná sa o podrobné štrukturálne /morfologické/ ultrazvukové vyšetrenie plodu, tzv. genetický ultrazvuk /ultrazvukové vyšetrenie zamerané na detekciu niektorých markerov chromozomálnych anomálií plodu, napríklad Downov syndróm/. Je to najdôležitejšie ultrazvukové vyšetrenie počas gravidity.
 • tretie ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva v 29. – 32. týždni tehotenstva - zhodnotenie rastu plodu a možných vývojových chýb ktoré sa neprejavili pri predchádzajúcom ultrazvukovom vyšetrení

Prenatálny ultrazvuk /na žiadosť pacientky - nehradí zdravotná poisťovňa/:

 • ultrazvuk v 11+0 až 13+6 týždni tehotenstva je zameraný hlavne na vyšetrenie šijového prejasnenia (NT-nuchal translucency) - meria sa šírka nahromadenej tekutiny v oblasti šije plodu. Všetky plody majú v tomto období v oblasti šije určité množstvo tekutiny, ale plody postihnuté Downovým syndrómom majú obvykle tekutiny viac, preto aj hodnota NT je väčšia. V tomto období sa vyšetruje aj morfológia plodu, ktorá má vylúčiť hrubé vývojové chyby plodu.
  Toto vyšetrenie je realizované certifikovaným lekárom.
 • ultrazvuk v 36. týždni tehotenstva – určenie presnej polohy plodu, stavu výživy plodu /meranie prietokov v pupočníku, váhový odhad plodu/. Výsledok ultrazvuku v 36. týždni tehotenstva môže mať vplyv na rozhodnutie o spôsobe vedenia pôrodu a taktiež o intenzite sledovania stavu plodu do termínu pôrodu.
 • 3D ultrazvuk predstavuje trojrozmerné zobrazenie statického obrázku plodu. Ak sa 3D zobrazenie uskutočňuje v reálnom čase hovoríme o 4D ultrazvuku. 4D ultrazvuk teda umožňuje sledovať pohyby a správanie plodu v trojrozmernom zobrazení. 3D ultrazvuk je vhodné realizovať medzi 24. - 28. týždňom tehotenstva. 3D/4D ultrazvuk sa využíva pre efektné zobrazenie plodu rodičom, čo určite predstavuje nezabudnuteľný zážitok. Tieto zobrazovacie modality sa však využívajú aj z medicínskeho hľadiska. 3D ulrazvuk dokáže veľmi detailne zobraziť kostru plodu. Umožňuje zobraziť a posúdiť niektoré povrchové anomálie plodu /napr. rázštep pery, defekty neurálnej trubice .../.
 • ultrazvukové určenie pohlavia plodu
 • 3D/4D ultrazvuk plodu - záznam na CD, DVD, USB
 • čiernobiele a farebné fotografie plodu